Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 100 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập 19 đề thi thử giữa kỳ 1 môn Toán 11, bao gồm tự luận và trắc nghiệm, đầy đủ nội dung chương trình, có giải chi tiết, cụ thể.

I ĐỀ TỰ LUẬN 1.
Đề số 1 2. Đề số 2 6.
Đề số 3 8. Đề số 4 11.
Đề số 5 14. Đề số 6 17.
Đề số 7 20. Đề số 8 24.
Đề số 9 28. Đề số 10 30.
Đề số 11 33. Đề số 12 37.
Đề số 13 41. Đề số 14 44.
II ĐỀ CÓ TRẮC NGHIỆM 47.
Đề số 15 48. Đề số 16 63.
Đề số 17 79. Đề số 18 85.
Đề số 19 92.


XEM TRƯỚC