Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 180 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển tập 33 đề thi thử giữa kỳ 1 môn Toán 10, bao gồm tự luận và trắc nghiệm, đầy đủ nội dung chương trình, có giải chi tiết, cụ thể.

MỤC LỤC:
I ĐỀ TỰ LUẬN 1.
Đề số 1 2. Đề số 2 4.
Đề số 3 7. Đề số 4 12.
Đề số 5 17. Đề số 6 19.
Đề số 7 22. Đề số 8 25.
Đề số 9 28. Đề số 10 32.
Đề số 11 36. Đề số 12 41.
Đề số 13 44. Đề số 14 48.
II ĐỀ TRẮC NGHIỆM 51.
Đề số 15 52. Đề số 16 64.
Đề số 17 70. Đề số 18 75.
Đề số 19 80. Đề số 20 84.
Đề số 21 87. Đề số 22 95.
Đề số 23 100. Đề số 24 105.
Đề số 25 109. Đề số 26 115.
Đề số 27 120. Đề số 28 124.
Đề số 29 140. Đề số 30 153.
Đề số 31 157. Đề số 32 161.
Đề số 33 169.


XEM TRƯỚC