Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12A12.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 12A12.

Chúc các em làm bài tốt. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;Mg = 24; Al = 27; P= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn= 65; Ag= 108; Ba= 137.

Loading...