Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐỀ KIỂM TRA VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

ĐỀ KIỂM TRA VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Các em làm đề kiểm tra về thể tích khối chóp. thời gian mở đề 20h ngày 21/9/2021, thời gian đóng đề 22h ngày 28/9/2021.

Loading...