Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

KIỂM TRA HÓA TUẦN 9

KIỂM TRA HÓA TUẦN 9

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU HỎI.Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; S=32; Cl = 35,5; O = 16; Na = 23; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Zn = 65; Al = 27; Mg = 24; Ba = 137; Ca = 40. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (00C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước

Loading...