Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

12D4 - 15 phút - Dao động điều hòa

12D4 - 15 phút - Dao động điều hòa

Thời gian làm bài: 15 phút. Chuyển tab: trừ 0,5 điểm/lần

Loading...