Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề chọn đội tuyển tỉnh môn Toán năm 2021 – 2022 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 180 phút; kỳ thi được diễn ra vào ngày 05 tháng 10 năm 2021.


XEM TRƯỚC