Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐÈ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 1211

ĐÈ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 1211

Chúc các em làm bài tốt. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn= 65; Ag= 108; Ba= 137.

Loading...