Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

11B10 - ĐỀ 1 - ÔN KT 13/10

11B10 - ĐỀ 1 - ÔN KT 13/10

THỜI GIAN LÀM 10h - 10h30 ngày 9/10 ĐIỀN ĐỦ: HỌ VÀ TÊN. LÀM 1 LẦN. KHÔNG CHUYỂN TAB VÌ CHUYỂN QUA TAB KHÁC SẼ KHÓA BÀI. LÀM ĐỦ 40 CÂU. KHÔNG TRA CỨU TRONG KHI LÀM. GOOD LUCK !

Loading...