Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12

bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 45 phút

Loading...