Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12

Đề có 25 câu trắc nghiệm, thời gian lam bai 40 phút, nếu làm máy tính thì không chuyển tab hay mở trình duyệt khác, nếu làm điện thoại thì không để tắt màn hình nếu không hệ thống hiểu là gian lận và sẽ tự nộp bài

Loading...