Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi gồm 05 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án mã đề 143 – 219.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Chỉ có năm loại khối đa diện đều.
B. Mỗi đỉnh của một khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có bốn mặt là những tam giác đều.
D. Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.
+ Cho khối lăng trụ ABC A B C mặt phẳng (ABC) chia khối lăng trụ ABC A B C thành A. một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. B. hai khối chóp tứ giác. C. hai khối chóp tam giác. D. một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
+ Cho các số thực x y thỏa mãn 2 2 x yy x 1 11. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của K xy m 2 bằng 2. Tích các phần tử của S bằng?
+ Cho hình hộp ABCD A B C D có đáy ABCD là hình thoi có cạnh bằng a và góc ABC = 60, cạnh bên AA′ bằng 2 3 a; A′ cách đều các đỉnh ABC. Tính theo a thể tích của khối hộp ABCD A B C D.
+ Cho hàm số trùng phương 4 2 f x ax bx c có đồ thị như hình vẽ. Nhận xét đúng về dấu của các hệ số abc là?

:


XEM TRƯỚC