Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức 100% tự luận, đề gồm 01 trang với 06 bài toán, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết và thang chấm điểm.

Trích dẫn đề kiểm tra định kì lần 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Cho hàm số 2 y 4 m x 9. Gọi A là tập hợp tất cả giá trị của tham số m đề hàm số đồng biến và tập hợp B m 1 m 3. a) Xác định các tập hợp A và A B. b) Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm M (1;−3).
+ Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H. Gọi D E F theo thứ tự là chân các đường cao hạ từ các đỉnh A B C xuống các cạnh BC CA AB của tam giác ABC. a) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác AEF BFD CDE cùng đi qua một điểm. b) Đường thẳng AH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là A. Chứng minh rằng hai điểm H và A đối xứng nhau qua đường thẳng BC.
+ Cho phương trình 2 x 3x m 0 1 (với m là tham số). a) Giải phương trình (1) khi m = 2. b) Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm 1 2 x x thỏa mãn 3 3 2 2 1 2 1 2 2 x x x x 2x x 5.


XEM TRƯỚC