Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2021-2022.  MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2021-2022. MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8.

Thời gian làm bài: 45 phút Gồm 25 câu trắc nghiệm

Loading...