Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

THI GIỮA KÌ- MÔN : HÓA - LỚP : 12

THI GIỮA KÌ- MÔN : HÓA - LỚP : 12

BIẾT: C: 12; N:14; O:16; H:1 ; Na:11; K:19; Ca:40

Loading...