Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

THI TẬP TRUNG LẦN 2_NĂM 2021-2022_MÔN HÓA 10 (lần 2)_MÃ ĐỀ 101

THI TẬP TRUNG LẦN 2_NĂM 2021-2022_MÔN HÓA 10 (lần 2)_MÃ ĐỀ 101

Cho biết: Fe=56, O=16; C=12; N=14; Al=27; Ba=137; Ca=40; S=32

Loading...