Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Bảo Thắng 3 – Lào Cai được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 06 câu, chiếm 06 điểm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm tự luận mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Bảo Thắng 3 – Lào Cai:
+ Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ H H 1 2 xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là 1 12 2 rhrh thỏa mãn 2 12 1 1 2 2 r rh h. Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 3 36cm thể tích của khối trụ (H1) bằng?
+ Ông A gửi tiết kiệm 40 triệu đồng ở ngân hàng X với lãi suất không đổi 5,0% một năm. Bà B gửi tiết kiệm 70 triệu đồng ở ngân hàng Y với lãi suất không đổi 6,0% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm,số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi của bà B lớn hơn hai lần tổng số tiền cả vốn lẫn lãi của ông A?
+ Tìm tất cả các giá trị nguyên của m ∈ (0;20) để phương trình 2 93 3 log log 3 1 log xx m (m là tham số thực) có đúng hai nghiệm thực phân biệt.
+ Cho phương trình 2 2 2 log 4log 3 2 0 x xx m (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm thực phân biệt?
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 2 2 log 2 2log 8 4 2 xm x x x m có đúng hai nghiệm thực phân biệt?

:


XEM TRƯỚC