Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 04 câu tự luận (03 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Trong các hàm số sau đây 4 2 yx x 3 4 3 và y x 2021 có bao nhiêu hàm số chẵn? A. Cả hai hàm số là hàm số không chẵn không lẻ B. Cả hai hàm số là hàm số lẻ. C. Chỉ có một hàm số là hàm số chẵn. D. Cả hai hàm số là hàm số chẵn.
+ Cho hình vuông ABCD tâm O. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?
+ Cho tam giác ABC vuông tại A BC a 3 M là trung điểm của BC và có 2 2 a AM BC. Tính cạnh AB AC.
+ Parabol 2 Pyx x 44 có số điểm chung với trục hoành là?
+ Cho 2 điểm A, B phân biệt và cố định. Xác định tập hợp các điểm M thoả mãn 2 2 MA MB MA MB.

:


XEM TRƯỚC