Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 241 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tuyển chọn 32 đề thi thử cuối học kỳ 2 môn Toán 10, giúp học sinh lớp 10 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 sắp tới.

MỤC LỤC:
Đề số 1 1.
Đề số 2 4.
Đề số 3 10.
Đề số 4 17.
Đề số 5 22.
Đề số 6 27.
Đề số 7 41.
Đề số 8 45.
Đề số 9 52.
Đề số 10 66.
Đề số 11 75.
Đề số 12 84.
Đề số 13 92.
Đề số 14 104.
Đề số 15 111.
Đề số 16 116.
Đề số 17 124.
Đề số 18 129.
Đề số 19 137.
Đề số 20 150.
Đề số 21 158.
Đề số 22 164.
Đề số 23 169.
Đề số 24 174.
Đề số 25 177.
Đề số 26 189.
Đề số 27 192.
Đề số 28 205.
Đề số 29 208.
Đề số 30 214.
Đề số 31 224.
Đề số 32 230.


XEM TRƯỚC