Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

BÀI KIỂM TRA SỐ 2 - K24B8

BÀI KIỂM TRA SỐ 2 - K24B8

Bài kiểm tra thực hiện trong 50 phút. Chú ý không chuyển tab hay để tắt màn hình điện thoại khi thực hiện. Nếu chuyển tab hay tắt màn hình điện thoại máy sẽ tự nộp bài. Việc nộp bài chỉ được thực hiện 1 lần.

Loading...