Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG ONLINE LẦN 3_NĂM 2021-2022_MÔN HOÁ 11_MÃ 113

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG ONLINE LẦN 3_NĂM 2021-2022_MÔN HOÁ 11_MÃ 113

Biết H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, P=31, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, Ba=137, Br = 80.

Loading...