Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề thi cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 04 câu tự luận (03 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132 – 209 – 357 – 485 – 142 – 219 – 367 – 495.

Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hai phương trình được gọi là tương đương khi: A. Có cùng tập xác định. B. Có cùng tập hợp nghiệm. C. Có cùng dạng phương trình. D. Cả A, B, C đều đúng.
+ Cổng chào Yên Lạc có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).
+ Cho tam giác ABC có AB a AC a 3 và BAC 30°. Gọi I là điểm thỏa mãn IB IC 2 0. Tính độ dài đoạn thẳng AI.
+ Phương trình bậc hai 2 ax bx c 0 (a ≠ 0) có nghiệm kép khi?
+ Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình 2 2 m m xm m 56 2 vô nghiệm.

:


XEM TRƯỚC