Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội (cơ sở A), đề thi được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên đoạn [−2; 2] và có bảng biên thiên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên đoạn [−2; 2]. Giá trị của M + m bằng?
+ Cho hình nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy là R. Diện tích toàn phần của hình nón A. πR(l + R). B. 2πR(l + R). C. πR(2l + R). D. πR(l + 2R).
+ Cho hình nón có bán kính đáy r = 6 và đường sinh l = 10. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng?
+ Cho đường thẳng ∆, xét đường thẳng l cắt đường thẳng ∆ tại O tạo thành góc α (00 < α < 900). Khi l quay quanh ∆ ta được A. Một mặt trụ tròn xoay. B. Một hình cầu. C. Một mặt nón tròn xoay. D. Một hình chóp.
+ Dân số của một quốc gia được ước tính theo công thức Sn = S0.enr, trong đó S0 là số dân của năm lấy làm mốc tính, Sn là số dân sau n năm và r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số năm 2020 của nước X là 78.685.000 người và tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,7%. Hỏi nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì đến năm nào dân số nước X vượt quá 100 triệu người?


XEM TRƯỚC