Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

THI HỌC KÌ I- MÔN: HÓA- KHỐI: 10- MÃ ĐỀ: 105

THI HỌC KÌ I- MÔN: HÓA- KHỐI: 10- MÃ ĐỀ: 105

Biết: Fe:56, O:16; C:12; N:14; Al:27; Ba: 137; Ca: 40; S:32; Cl:35,5, K:39; Na:23; P:31; S:32, Ag:108.

Loading...