Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh gồm 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 60 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Hữu Cầu – TP HCM:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng delta: 5x + 2y – 23 = 0 và điểm A(-2; 4). a. Viết phương trình tham số của đường thẳng OA. b. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng qua A và vuông góc delta. c. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng delta sao cho MA = 5.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm M và hai đường thẳng có phương trình. Lập phương trình đường thẳng d qua M và cắt lần lượt hai đường thẳng d1, d2 tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm AB.
+ Giải bất phương trình sau.

XEM TRƯỚC