Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hà Nội; đề thi mã đề 001 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Nội:
+ Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 3, đường kính AB. Xét hình thang ABCD với hai đỉnh C, D thuộc đường tròn trên. Quay hình thang ABCD quanh trục AB ta thu được khối tròn xoay có thể tích lớn nhất bằng T. Hỏi T thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây? A. (86; 89). B. (83; 86). C. (80; 83). D. (89; 92).
+ Cho hai hàm số f(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + r và g(x) = mx3 + nx2 + px (a, b, c, d, m, n, p ∈ R và r là tham số thực). Đồ thị hai hàm số f0(x) và g0(x) được cho ở hình bên. Biết rằng AB = 4, số giá trị nguyên của r để hàm số y = | f(x) − g(x)| có 7 điểm cực trị là?
+ Cho f(x) là hàm số liên tục, nhận giá trị dương trên R. Biết rằng hàm số x f(x) là một nguyên hàm của hàm số (x + 1)f0(x), đồng thời f(0) = 1. Khi đó giá trị f(3) thuộc khoảng nào dưới đây? A. (20; 21). B. (19; 20). C. (18; 19). D. (21; 22).

XEM TRƯỚC