Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - HÓA HỌC 9 - NĂM HỌC 2021-2022
Đơn vị: Trường THCS Ánh Dương
Thời gian bắt đầu: 20:00 30/03/2022
Thời gian kết thúc: 21:30 30/03/2022
Thời gian làm bài: 45 phút

Loading...