Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào thứ Tư ngày 30 tháng 03 năm 2022; đề thi có đáp án mã đề Mã 123 Mã 268 Mã 356 Mã 689.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng 2 2 0 x y z và hai điểm A 2 0 1 B 1 1 2. Gọi d là đường thẳng nằm trong và cắt đường thẳng AB thỏa mãn góc giữa hai đường thẳng AB và d bằng góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho vật thể H giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình x a và x b a b. Gọi S x là diện tích thiết diện của H bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với a x b. Giả sử hàm số y S x liên tục trên đoạn a b. Khi đó thể tích V của vật thể H được tính bởi công thức?
+ Xét vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x 1 và x 1. Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x 1 1 x là một hình vuông có cạnh bằng 2 2 1 x. Thể tích vật thể bằng?

XEM TRƯỚC