Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị; đề thi gồm 35 câu trắc nghiệm (70% số điểm) và 03 câu tự luận (30% số điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C a) Gọi E F lần lượt là tâm của các mặt bên ABB A và ACC A. Chứng minh đường thẳng EF song song mặt phẳng BCC B. b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và H là trung điểm của B C. Chứng minh đường thẳng CG’ song song với mặt phẳng ABH’.
+ Cho hình chóp S ABC. Gọi I J K lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB SBC SAC. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. IJK song song với ABC. B. IJK trùng ABC. C. IJK và ABC có đúng một điểm chung. D. IJK và ABC một đường thẳng chung.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC và là mặt phẳng đi qua điểm M và song song với mặt phẳng SAB. Thiết diện của hình chóp S ABCD cắt bởi mặt phẳng là một: A. Hình thang. B. Hình ngũ giác. C. Hình tam giác. D. Hình bình hành.

XEM TRƯỚC