Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam mã đề 101 gồm 05 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề), kỳ thi được diễn ra vào ngày 22 tháng 03 năm 2022.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam:
+ Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số đôi một khác nhau, gồm ba chữ số lẻ, bốn chữ số chẵn mà trong đó có đúng một chữ số lẻ xen kẽ giữa hai chữ số chẵn?
+ Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 22 và tâm mặt cầu ngoại tiếp của nó là O. Mặt phẳng (P) song song với hai cạnh AB, CD và cách tâm O một khoảng bằng 1/2. Diện tích thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mặt phẳng (P) bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-1;-5;2), B(3;3;-2) và đường thẳng d; hai điểm C, D thay đổi trên d sao cho CD = 63. Biết rằng khi C(a;b;c) (b < 2) thì tổng diện tích của tất cả các mặt của tứ diện ABCD đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng a + b + c.

XEM TRƯỚC