Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 61 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quốc Dũng, tuyển tập 10 đề ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2021 – 2022 có đáp án; các đề được xây dựng bám sát của các trường THPT và sở GD&ĐT trên toàn quốc.

Mục lục:
Mã đề 2TN01 (Trang 01).
Mã đề 2TN02 (Trang 07).
Mã đề 2TN03 (Trang 13).
Mã đề 2TN04 (Trang 19).
Mã đề 2TN05 (Trang 25).
Mã đề 2TN06 (Trang 31).
Mã đề 2TN07 (Trang 37).
Mã đề 2TN08 (Trang 43).
Mã đề 2TN09 (Trang 48).
Mã đề 2TN10 (Trang 54).
Bảng đáp án các mã đề (Trang 60).


XEM TRƯỚC