Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 222 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, tuyển tập 20 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2021 – 2022; các đề chỉ gồm 40 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, không bao gồm các câu ở mức độ vận dụng cao, phù hợp với đối tượng học sinh có học lực ở mức độ trung bình đến khá; các đề có đáp án và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC:
Đề số 1 1.
Đề số 2 12.
Đề số 3 23.
Đề số 4 34.
Đề số 5 45.
Đề số 6 56.
Đề số 7 67.
Đề số 8 78.
Đề số 9 89.
Đề số 10 100.
Đề số 11 111.
Đề số 12 122.
Đề số 13 133.
Đề số 14 143.
Đề số 15 154.
Đề số 16 165.
Đề số 17 176.
Đề số 18 188.
Đề số 19 199.
Đề số 20 210.


XEM TRƯỚC