Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 308 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, tuyển tập bộ đề phát triển đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đề được xây dựng dựa trên với các câu hỏi và bài toán có nội dung tương tự và độ khó tương đương, có đáp án và lời giải chi tiết.

MỤC LỤC:
Đề số 1 1 Đề số 2 16 Đề số 3 32.
Đề số 4 50 Đề số 5 66 Đề số 6 82.
Đề số 7 98 Đề số 8 114 Đề số 9 130.
Đề số 10 146 Đề số 11 162 Đề số 12 177.
Đề số 13 194 Đề số 14 210 Đề số 15 226.
Đề số 16 242 Đề số 17 258 Đề số 18 277 Đề số 19 291.


XEM TRƯỚC