Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trích dẫn đề giữa học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường chuyên Vị Thanh – Hậu Giang:
+ Hai đường thẳng d và d’ lần lượt có vectơ chỉ phương là u v và 0 u v 120. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Góc giữa hai đường thẳng bằng u v. B. Góc giữa hai đường thẳng bằng 0 90 C. Góc giữa hai đường thẳng là 0 120 D. Góc giữa hai đường thẳng là 0 60.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật và SA ABCD. Khẳng định nào sau đây sai? A. SA vuông góc với SB B. SA vuông góc với CD C. SA vuông góc với BD D. SA vuông góc với BC.
+ Cho hai mặt phẳng song song với nhau. Đường thẳng vuông góc với. Khẳng định nào sau đây đúng? A. nằm trên B. vuông góc C. nằm trên D. song song.

:


XEM TRƯỚC