Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thống Nhất A, tỉnh Đồng Nai; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d x y 2 3 0 và 2 4 6 0 x y. Khẳng định đúng về hai đường thẳng d và là: A. d trùng với B. d song song với C. d cắt (không vuông góc). D. d vuông góc với.
+ Cho tam thức bậc hai 2 f x ax bx c a 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu 0 thì f(x) luôn trái dấu với hệ số a với mọi x B. Nếu 0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số b với mọi x C. Nếu 0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a với mọi 2 b x a D. Nếu 0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a với mọi x.
+ Gọi a, b, c, r, R, S lần lượt là độ dài ba cạnh, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và diện tích của ∆ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?


XEM TRƯỚC