Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thống Nhất A, tỉnh Đồng Nai; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với c. C. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vecto chỉ phương của hai đường thẳng đó. D. C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
+ Chọn khẳng định đúng khi nói về hai vecto đối nhau? A. Cùng phương và cùng độ lớn. B. Ngược hướng. C. Cùng hướng và cùng độ lớn. D. Ngược hướng và cùng độ lớn.
+ Cho hàm số 2 4 4 x y x. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Hàm số không liên tục tại các điểm x 2. B. Hàm số không liên tục tại các điểm x 4. C. Hàm số liên tục tại điểm x 2. D. Hàm số liên tục tại điểm x 2.


XEM TRƯỚC