Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi:
+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Các hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên từng khoảng xác định của chúng. B. Nếu các hàm số y f x y g x liên tục tại 0 x thì hàm số y f x g x liên tục tại x0. C. Các hàm đa thức liên tục trên. D. Nếu hàm số y f x liên tục trên khoảng a b và f a f b 0 thì phương trình f x 0 có ít nhất một nghiệm thuộc a b.
+ Cho hình chóp S ABC có SA SB SC. Gọi I là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC. Khẳng định nào sau đây đúng? A. I là trực tâm của ABC. B. I là tâm đường tròn ngoại tiếp của ABC. C. I là trọng tâm của ABC. D. I là trung điểm của AB.
+ Cho hàm số f x liên tục trên đoạn 1 4 biết f f 1 2 4 7. Có thể nói gì về số nghiệm của phương trình f x 5 trên đoạn 1 4. A. Có hai nghiệm phân biệt. B. Có đúng một nghiệm. C. Có ít nhất một nghiệm. D. Vô nghiệm.


XEM TRƯỚC