Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán 12 năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 07 tháng 04 năm 2022.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh:
+ Cho các hàm số có đồ thị lần lượt là (C1), (C2), (C3). Đường thẳng x = 1 cắt (C1), (C2), (C3) lần lượt tại các điểm M, N, P. Biết phưong trình tiếp tuyến của (C1) tại M và của (C2) tại N lần lượt là y = 2x + 3 và y = 202(10x + 1). Viết phương trình tiếp tuyến của (C3) tại P.
+ Cho tứ diện ABCD có AB = a; AC = a√7; DAB = DBC = 90°, ABC = 120°; góc giữa hai mặt phẳng (BCD) và (ABD) bằng 30°. a) Tính theo a thể tích của tứ diện ABCD. b) Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
+ Xét tập hợp X chọn ngẫu nhiên các số a b c X để được hàm số bậc ba y. Tính xác suất để hàm số này đạt cực trị tại x = 1.


XEM TRƯỚC