Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2021 – 2022 trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Quảng Bình; đề thi có đáp án mã đề 121 – 122 – 123 – 124.

Trích dẫn đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2022 trường Phan Đình Phùng – Quảng Bình:
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(13; −7; −13), B(1; −1; 5), C(1; 1; −3). Xét các mặt phẳng (P) đi qua C sao cho A và B nằm cùng phía so với (P). Khi d(A; (P)) + 2d(B; (P)) đạt giá trị lớn nhất thì (P) có dạng ax + by + cz + 3 = 0. Giá trị của a + b + c bằng?
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên, biết f(x) đạt cực tiểu tại điểm x = 1 và thỏa mãn (f(x) + 1) và (f(x) − 1) lần lượt chia hết cho (x − 1)2 và (x + 1)2. Gọi S1, S2 lần lượt là diện tích hình phẳng như trong hình bên. Tính 2S1−S2.
+ Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f0(x) có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m với m ∈ [0; 6] để hàm số g(x) = fx2 − 2|x − 1| − 2x + m có đúng 9 điểm cực trị?


XEM TRƯỚC