Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Chủ Nhật ngày 03 tháng 04 năm 2022, cụm trường THPT trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, bao gồm: THPT Quỳnh Lưu, THPT Hoàng Mai, THPT Yên Thành, THPT Thái Hoà liên kết tổ chức kì thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2021 – 2022 dành cho học sinh khối 12.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán cụm trường THPT – Nghệ An gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán cụm trường THPT – Nghệ An:
+ Cho hai hàm số f x và g x liên tục trên và hàm số 3 2 f x ax bx cx d 2 g x qx nx p với a q 0 có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y f x và y g x bằng 10 và f g 2 2. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y f x và y g x bằng a b (với a b và a b nguyên tố cùng nhau). Tính a b.
+ Cho lăng trụ ABC A B C có thể tích bằng 2. Gọi M N lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AA và BB sao cho M là trung điểm của AA và 2 3 B N BB. Đường thẳng CM cắt đường thẳng A C tại P và đường thẳng CN cắt đường thẳng B C tại Q. Biết thể tích khối đa diện lồi A MPB NQ bằng a b với (a b a b nguyên tố cùng nhau). Tính a b.
+ Trong giờ nghỉ giữa giờ môn Toán, bốn bạn An, Bình, Cường, Dũng cùng nói chuyện về chiều cao của mỗi người. – An nói: Tôi cao nhất – Bình nói: Tôi không thể là thấp nhất. – Cường nói: Tôi không cao bằng An nhưng cũng không phải là thấp nhất. – Dũng nói: Thế thì tôi thấp nhất rồi! Để xác định ai đúng ai sai, họ đã tiến hành đo tại chỗ, kết quả là chỉ có một người nói sai và không có bạn nào có cùng chiều cao. Ai là người nói sai? A. Dũng. B. Cường. C. Bình. D. An.


XEM TRƯỚC