Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 669 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 33 đề ôn tập kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

Các đề được biên soạn theo hình thức [70% trắc nghiệm + 30% tự luận] hoặc [100% trắc nghiệm], thời gian làm bài 90 phút, đây là dạng đề được đại đa số các trường THPT và sở GD&ĐT áp dụng.

Mục lục tài liệu tuyển tập 33 đề ôn tập học kì 2 môn Toán 11 có đáp án và lời giải chi tiết:
1. Đề số 01: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 02).
2. Đề số 02: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 19).
3. Đề số 03: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 33).
4. Đề số 04: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 49).
5. Đề số 05: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 63).
6. Đề số 06: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 77).
7. Đề số 07: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 100).
8. Đề số 08: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 117).
9. Đề số 09: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 124).
10. Đề số 10: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 141).
11. Đề số 11: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 155).
12. Đề số 12: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 170).
13. Đề số 13: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 186).
14. Đề số 14: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 202).
15. Đề số 15: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 216).
16. Đề số 16: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 239).
17. Đề số 17: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 257).
18. Đề số 18: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 273).
19. Đề số 19: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 295).
20. Đề số 20: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 314).
21. Đề số 21: 50 câu trắc nghiệm (Trang 332).
22. Đề số 22: 50 câu trắc nghiệm (Trang 356).
23. Đề số 23: 50 câu trắc nghiệm (Trang 380).
24. Đề số 24: 50 câu trắc nghiệm (Trang 412).
25. Đề số 25: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 441).
26. Đề số 26: 50 câu trắc nghiệm (Trang 460).
27. Đề số 27: 50 câu trắc nghiệm (Trang 484).
28. Đề số 28: 50 câu trắc nghiệm (Trang 508).
29. Đề số 29: 50 câu trắc nghiệm (Trang 537).
30. Đề số 30: 50 câu trắc nghiệm (Trang 567).
31. Đề số 31: 50 câu trắc nghiệm (Trang 590).
32. Đề số 32: 50 câu trắc nghiệm (Trang 619).
33. Đề số 33: 50 câu trắc nghiệm (Trang 643).


XEM TRƯỚC