Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

10A_KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

10A_KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Biết NTK: H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Al = 27; Na = 23; K = 39; Ag = 108; Br = 80; Fe = 56; Cl = 35,5

Loading...