Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

11A10_KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

11A10_KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Cho NTK: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Ag = 108; Br = 80; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39

Loading...