Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 162 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn 25 đề ôn tập hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2022 môn Toán.

MỤC LỤC:
ĐỀ ÔN SỐ 01 ĐỀ MINH HỌA NĂM 2021 – 2022 2.
ĐỀ ÔN SỐ 02 ĐỀ CHÍNH THỨC 2021 8.
ĐỀ ÔN SỐ 03 ĐỀ CHÍNH THỨC 2020 14.
ĐỀ ÔN SỐ 04 ĐỀ CHÍNH THỨC 2019 20.
ĐỀ ÔN SỐ 05 ĐỀ CHÍNH THỨC 2018 27.
ĐỀ ÔN SỐ 06 ĐỀ CHÍNH THỨC 2017 34.
ĐỀ ÔN SỐ 07 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG 41.
ĐỀ ÔN SỐ 08 THPT CHUYÊN LONG AN 47.
ĐỀ ÔN SỐ 09 ĐỀ THI THỬ SỞ GD – KHCN BẠC LIÊU 53.
ĐỀ ÔN SỐ 10 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẮC NINH 59.
ĐỀ ÔN SỐ 11 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT CÀ MAU 66.
ĐỀ ÔN SỐ 12 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH 72.
ĐỀ ÔN SỐ 13 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 78.
ĐỀ ÔN SỐ 14 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG 85.
ĐỀ ÔN SỐ 15 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT LAI CHÂU 91.
ĐỀ ÔN SỐ 16 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH 97.
ĐỀ ÔN SỐ 17 ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN 103.
ĐỀ ÔN SỐ 18 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN 110.
ĐỀ ÔN SỐ 19 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 117.
ĐỀ ÔN SỐ 20 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ 123.
ĐỀ ÔN SỐ 21 ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẾN TRE 130.
ĐỀ ÔN SỐ 22 ĐỀ THI THỬ THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 137.
ĐỀ ÔN SỐ 23 ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 143.
ĐỀ ÔN SỐ 24 ĐỀ THI THỬ THPT LƯƠNG THẾ VINH 149.
ĐỀ ÔN SỐ 25 ĐỀ THI THỬ THPT BÙI THỊ XUÂN 156.


XEM TRƯỚC