Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 THPT năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức đối với học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 môn Toán.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Thái Bình:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 27. Gọi (a) là mặt phẳng đi qua hai điểm A(0;0;–4); B(2;0;0) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón có đỉnh là tâm của (S) và đáy là đường tròn (C) có thể tích lớn nhất. Biết rằng (a): ax + by − z + c = 0. Khi đó a − b + c bằng?
+ Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z2 – 2mz + 3m + 10 = 0 (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đó có hai nghiệm z1 và z2 không phải số thực thỏa mãn |z1| + |z2| =< 8?
+ Cho a và b là hai số thay đổi thoả mãn a > 1; b > 1 và a + b = 12. Giả sử x1; x2 là hai nghiệm của phương trình: logax.logbx − logax − logbx − 1 = 0. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = x1.x2 là?


XEM TRƯỚC