giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 20...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022 lần 1 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi có đáp án mã đề 146.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Cho hàm số y fx liên tục và đồng biến trên [2021;2022]. Giả sử f f 2021 4 2022 5. Khi đó số nghiệm thực của phương trình f x 0 trên [2021;2022] bằng?
+ Trong không gian nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng (Q) thì hai mặt phẳng (P) và (Q) A. vuông góc B. cắt nhau C. trùng nhau D. song song.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a SA ABCD. Hai điểm M N lần lượt thay đổi trên hai cạnh CB CD. Giả sử CM m CN n. Nếu hai mặt phẳng (SAM) và (SMN) vuông góc với nhau thì m n thỏa mãn hệ thức?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kscl-toan-11-thi-tot-nghiep-thpt-2022-lan-1-truong-thpt-chuyen-vinh-phuc.pdf
de-kscl-toan-11-thi-tot-nghiep-thpt-2022-lan-1-truong-thpt-chuyen-vinh-phuc.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này