Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Việt Đức, thành phố Hà Nội; đề thi mã đề 804 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giáo viên phát đề).

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Việt Đức – Hà Nội:
+ Khẳng định nào sau đây đúng? A. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) có số đo từ 0° đến 180°. B. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) có thể là góc tù. C. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là góc giữa véctơ chỉ phương của đường thẳng d và véctơ chỉ phương của hình chiếu d’ của d trên mặt phẳng (P). D. Nếu đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P) thì góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là góc giữa đường thẳng d và hình chiếu d’ của d trên mặt phẳng (P).
+ Một chất điểm chuyển động với phương trình quãng đường S(t) = t3 – 9t2 + 30t (đơn vị thời gian là giây, đơn vị độ dài là m) và vận tốc giới hạn của chất điểm là 30 (m/s). Hỏi trong khoảng thời gian nào để chất điểm chuyển động an toàn (chuyển động không vượt quá vận tốc giới hạn)? A. Từ lúc bắt đầu đến giây thứ sáu. C. Từ giây thứ hai đến giây thứ tám. B. Từ giây thứ ba đến giây thứ bảy. D. Từ giây thứ năm đến giây thứ chín.
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và SA = SB = SC. Vẽ SH vuông góc (ABC), H thuộc (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng? A. H trùng với trọng tâm tam giác ABC. C. H trùng với trung điểm của BC. B. H trùng với trung điểm của AC. D. H trùng với trực tâm tam giác ABC.


XEM TRƯỚC