giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị; đề thi có đáp án mã đề 001 – 002 – 003 – 004.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng P xyz 2 10 0, điểm A(3;0;4) thuộc (P) và đường thẳng 1 2 x t d yt t z t. Gọi ∆ là đường thẳng nằm trong (P) và đi qua A sao cho khoảng cách giữa hai đường thẳng d và ∆ lớn nhất. Véc tơ nào dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng ∆?
+ Cho hình trụ (T) có O và O’ lần lượt là tâm hai đường tròn đáy. Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O AB a 2 1 sin 3 ACB và OO′ tạo với mặt phẳng (O’AB) một góc o 30. Thể tích khối trụ (T) bằng?
+ Hàm số y fx có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là 1 1. B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 1. C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 1. D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 3.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2022-mon-toan-lan-1-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2022-mon-toan-lan-1-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này