Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (mã đề 101).

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-1;1;-1) và mặt cầu (S): (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z + 3)2 = 25. Mặt phẳng (P) đi qua A và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C). Gọi (M) là khối nón có đỉnh là tâm của mặt cầu và đáy là hình tròn giới hạn bởi (C). Tính bán kính của (C) khi thể tích của khối nón (V) đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a. Mặt phẳng (a) chứa đường thẳng AB và đi qua trung điểm M của cạnh SC và cắt hình chóp theo thiết diện là một hình đa giác có chu vi bằng 7a. Tính thể tích của khối nón có đỉnh S và đáy là hình tròn giới hạn bởi đường tròn ngoại tiếp của tứ giác ABCD.
+ Cho hai hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx – 1/2 và y = g(x) = dx2 + ex + 1 trong đó a b c d e là những số thực. Biết rằng hai đồ thị đó cắt nhau tại các điểm có hoành độ lần lượt bằng -3; -1; 2 (tham khảo hình vẽ bên). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = f(x) và y = g(x) bằng?


XEM TRƯỚC