giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 THPT đợt 2 cuối năm học 2021 - 2022 sở Giáo...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 THPT đợt 2 cuối năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, nhằm giúp các em rèn luyện để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2022; kỳ thi được diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 06 năm 2022; đề thi có đáp án mã đề Mã đề 911 Mã đề 913 Mã đề 915 Mã đề 917.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D; AB = 2AD = 2CD; SA vuông góc với đáy; góc giữa SC và đáy bằng 60°. Biết khoảng cách từ B đến (SCD) bằng a42/7, tính thể tích của khối chóp S.ACD.
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d, mặt phẳng (P): x + y – 2z + 5 = 0 và điểm A(1;-1;2). Đường thẳng A đi qua A cắt đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt tại M, N sao cho AM = 2AN, biết rằng A có một vectơ chỉ phương u = (a;b;-1). Khi đó a – b bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + (y – 1)2 + (z + 5)2 = 36 và bốn điểm A(1;2;0), B(3;-1;2), C(1;2;2), D(3;-1;1). Gọi M(a;b;c) là điểm nằm trên mặt cầu (S) sao cho biểu thức T = MA2 + 2MB2 – MC2 – 4MD đạt giá trị nhỏ nhất. Tính a + b + c.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-dot-2-cuoi-nam-2021-2022-so-gddt-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này